Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Εκπαιδευτήριο "Χρυσόστομος Σμύρνης"

 

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ελληνογαλλικών Σχολείων είναι το μοναδικό εγκεκριμένο δευτεροβάθμιο όργανο στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και εκπροσωπεί συνολικά τους γονείς και κηδεμόνες 6.700, περίπου, μαθητών και μαθητριών της Α΄βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΣΓΚ Μαθητών Ελληνογαλλικών Σχολείων για τη διετία 2022-2023 εξελέγησαν στη θέση του Αντιπροέδρου ο Ταμίας του Συλλόγου μας, Ηλίας Γεωργουλάκος, στη θέση του Ειδικού Γραμματέα το Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας Αναστάσιος Κυριακίδης και ως Μέλος ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Σπύρος Μουντρουίδης.

Το πλήθος των τριών εκπροσώπων του ΣΓΚ του Χρυσόστομος Σμύρνης συνιστά τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό εκπροσώπων μας στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, στο 13μελές ΔΣ της οποίας εκπροσωπούνται ακόμη 10 ΣΓΚ από τα Ελληνογαλλικά Σχολεία : Δημοτικού Ε/Γ Σχολής Ουρσουλινών, Γυμνασίου-Λυκείου Ε/Γ Σχολής Ουρσουλινών, Ε/Γ Κολλεγίου Δελασάλ Θεσσαλονίκης, Δημοτικού Ε/Γ Σχολής St. Paul, Ε/Γ Σχολής Jeanne D' Arc, Ε/Γ Σχολής St. Joseph Βόλου, Ε/Γ Σχολής St. Joseph Νηπιαγωγείου-Δημοτικού, Ε/Γ Σχολής St. Joseph Γυμνασίου-Λυκείου, Λεοντείου Σχολής Αθηνών και Λεοντείου Σχολής Ν. Σμύρνης.

Η πλήρης σύνθεση του νέου ΔΣ της Ομοσπονδίας εδώ.